gartnerfuglen arkitekter

arkitektur/installasjon/møbel/illustrasjon/produkt/interiør architecture/installation/furniture/illustration/product/interior

Måned: januar, 2012

VINTERBY

gartnerfuglen, oslo 2011

Reklamer

HUSKEHAGE

gartnerfuglen, sør-sudan 2012

PLAN A: MAIRO PRIMARY SCHOOL

gartnerfuglen, sør-sudan 2012

FARVEL MAJORSTUEN

vinkelgården, januar 2012

ESTETIKK/EVOLUSJON

HUS FOR MODERNE TIDER 2

gartnerfuglen, 2011

OFFENTLIG MØTEROM 2

gartnerfuglen, sør-sudan 2012

OFFENTLIG MØTEROM 1

pompeii, år 79

HASTVERKSHUS FOR MODERNE TIDER

gartnerfuglen arkitekter 2011

LØVMEIS – Ø 27 mm

gartnerfuglen 2011